Spotkanie na WSE

Pewnego dnia dostałam miłą wiadomość od pana reprezentującego Skandynawistyczne Koło Naukowe działające przy WSE w Krakowie. Pan zapytał, czy zechciałabym się spotkać ze studentami i porozmawiać o tłumaczeniach – zarówno z języka szwedzkiego, jak staroislandzkiego. Byłam zaskoczona, przyznaję, bo dotychczas nie miałam podobnych propozycji. Zgodziłam się i oto jest: „Współczesne wyzwania tłumacza języków nordyckich”. Dla mnie będzie to wyzwanie. Dla potencjalnych słuchaczy? Mam nadzieję, że nie rozczarowanie 🙂